A.เครื่องตัดเลเซอร์ยูนิเวอร์แซล CO2

View:

เครื่องตัดเลเซอร์ Camera Positioning

ลักษณะของผลิตภัณฑ์
1. ระบบกล้องวางตำแหน่งอัตโนมัติ: โดยใช้ระบบภาพ โดยระบบสามารถพิมพ์ข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ได้ หลังจากผ่านการประมวลผลแล้ว อุปกรณ์จะสามารถค้นหาชิ้นงานโดยอัตโนมัติและกำหนดตำแหน่งให้ถูกต้องสำหรับการตัด ช่วยลดเวลาในการวางตำแหน่งที่ไม่ถูกต้องและปัญหาอื่นที่อาจเกิดขึ้นได้
2. การออกแบบซอฟต์แวร์ สำหรับใช้หาเส้นทางการตัดที่สั้นที่สุด ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการลำดับการตัดและประหยัดเวลาในการทำงาน

3. ความสามารถในการประมวลผลข้อมูลเทคนิคDSPรวมทั้งระบบเครื่องกลที่ถูกต้อง ช่วยให้มั่นใจได้ว่า จะสามารถตัดเส้นตรงได้โดยไม่มีการเปลี่ยนรูปและตัดด้วยเส้นโค้งโดยไม่มีการบิดเบี้ยว แม้อยู่ภายใต้สภาวะความเร็วสูง เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง
4.การกู้คืนการตัดที่สมบูรณ์แบบหลังจากปิดฟังก์ชั่นการใช้งาน จึงไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นการตัดใหม่อีกครั้งหลังจา...

เครื่องตัดเลเซอร์ รุ่น Double Head

ลักษณะของผลิตภัณฑ์
1. ตัวเครื่องตัดเลเซอร์ถูกประกอบรวมเข้ากับแหล่งจ่ายไฟของอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ ด้านหลังของเครื่องตัดเลเซอร์ถูกออกแบบให้มีตู้ขนาดใหญ่ไว้สำหรับจัดเก็บอุปกรณ์เสริม
2. ทางเราได้วิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์ SmartCarve ที่สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วและมีเสถียรภาพ สำหรับการตัดที่มีความแม่นยำด้วยเลเซอร์
3. ระบบเลเซอร์ตัด CMA0604-B-A รองรับการส่งผ่านข้อมูลทาง USB 2.0 และทางอินเตอร์เน็ตด้วยความเร็ว 10/100 M
4. เครื่องตัดเลเซอร์นี้รองรับการแสดงผลของจุดพิกัดและสภาวะต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นตลอดการทำงานแบบเรียลไทม์
5. เครื่องตัดเลเซอร์นี้รองรับการเรียกคืนข้อมูล การแกะสลักกลับมาใหม่ได้หลังจากปิดเครื่อง รวมถึงการแสดงตัวอย่างเวลาทำงานที่มีความแม่นยำสูง
6. กล้องถ่ายภาพมีขนาดใหญ่และมีฟังก์ชั่นการจัดวางตำแหน่งโปรเจคเตอร์ให้เลือกได้...

เครื่องตัดเลเซอร์ รุ่น Single Head

ลักษณะของผลิตภัณฑ์
1. ตัวเครื่องตัดเลเซอร์ถูกประกอบรวมเข้ากับแหล่งจ่ายไฟของอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ ด้านหลังของเครื่องตัดเลเซอร์ถูกออกแบบให้มีตู้ขนาดใหญ่ไว้สำหรับจัดเก็บอุปกรณ์เสริม
2. ทางเราได้วิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์ SmartCarve ที่สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วและมีเสถียรภาพ สำหรับการตัดที่มีความแม่นยำด้วยเลเซอร์
3. ระบบเลเซอร์ตัด CMA1309-B-A รองรับการส่งผ่านข้อมูลทาง USB 2.0 และทางอินเตอร์เน็ตด้วยความเร็ว 10/100 M
4. เครื่องตัดเลเซอร์นี้รองรับการแสดงผลของจุดพิกัดและสภาวะต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นตลอดการทำงานแบบเรียลไทม์
5. เครื่องตัดเลเซอร์นี้รองรับการเรียกคืนข้อมูลการแกะสลักกลับมาใหม่ได้หลังจากปิดเครื่อง รวมถึงการแสดงตัวอย่างเวลาทำงานที่มีความแม่นยำสูง
6. กล้องถ่ายภาพมีขนาดใหญ่และมีฟังก์ชั่นการจัดวางตำแหน่งโปรเจคเตอร์ให้เลือกได้...